شرکت مهندسی آسیکو با تجربه بیش از یک دهه فعالیت در زمینه برج خنک کننده و صنعت تصفیه آب و فاضلاب و دارا بودن تیم مهندسی متخصص و تکنسین های مجرب آمادگی تعمیرات، بازسازی اساسی، بهینه سازی، افزایش راندمان و ظرفیت برج خنک کننده صنعتی و ساختمانی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب را دارد.

همچنین شرکت مهندسی آسیکو به دلیل بهره مندی از شراکت تجاری با شرکت ENEXIO آلمان با سابقه 40 سال و دسترسی به دانش و تکنولوژی روز اروپا، تمامی برج های خنک کننده موجود را با استفاده از نرم افزار برج خنک کننده شرکت ENEXIO آلمان، طراحی مجدد نموده و بهترین قطعات را انتخاب می نماید. این امر موجب شده است برج های خنک کننده صنعتی صنایع مختلف را با حداقل هزینه و ریسک، بازسازی نموده و به نتایج مورد نظر کارفرما دسترسی پیدا کرد.