محصولات آسیکو

پکیج های اتوماتیک جداسازی انواع روغن ها و مشتقات نفتی از فاضلاب صنعتی

 طراحی اختصاصی بر اساس مشخصات فاضلاب شامل فرآیندهای انعقاد و لخته سازی و ته نشینی  CPI، API، فیلتر شنی، کربن فعال و فیلتر UF که از طریق یک تابلو برق مرکزی به صورت اتوماتیک کنترل می گردد.

پکیج چربی گیر مجهز به لاملا و سیستم اسکیمر مکانیکی (CPI) آسیکو