محصولات آسیکو

شناور سازي از طريق هواي محلول (DAF)

شناور‌سازي از جمله عملیات‌هاي واحدي است که براي جداسازي ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می‌رود. بسیاري از فاضلاب‌هاي صنعتی شامل مقادیر زیادي چربی و روغن و مواد معلق شناور می‌باشد  که تخلیه این‌ گونه فاضلاب‌ها باعث گرفتگی چاه‌هاي جاذب و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌گردد. ویژگی کم بودن جرم حجمی و سبک بودن چربی و روغن موجب استفاده از روش‌هاي شناورسازي براي حذف آن‌ها می‌شود.

مهم‌ترین روش‌هاي حذف روغن و چربی شامل موارد زیر می‌باشد:

  • API) American Petroleum Institute)
  • CPI ) Corrugated Plate Interceptor)
  • DAF ) Dissolved Air Flotation)

مشخصات پکیج‌های DAF  شرکت مهندسی آسیکو

- قابلیت جداسازی همزمان ذرات معلق و چربی و روغن

- جنس SS304، SS316،FRP  و کربن استیل با پوشش اپوکسی.

- ظرفیت 5 متر مکعب در روز تا 1100 متر مکعب در روز برای DAF به شکل مستطیلی

ظرفیت 30 متر مکعب در ساعت تا 715 متر مکعب در ساعت برای پکیح به شکل دایره